MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

PRINCIP FOR TRIVSEL PÅ VIBY SKOLE.

 Viby skole skal være en skole med ”trivsel for alle”

  • På Viby Skole skal vi skabe rammer, der sikrer den bedst mulige trivsel for den enkelte og i relationer med andre.
  • Alle bidrager til fællesskabets og egen trivsel ved at anerkende og respektere andre samt give plads, tid og rum til, at andre kan trives.

Alle ansatte skal i samarbejde med elever og forældre arbejde med det mål, at skabe bedst mulig trivsel for alle på skolen.

 Trivsel er et område der kontinuerligt skal arbejdes aktivt med i hele skoletiden. Social træning indgår i den understøttende undervisning og i indskolingen efter Viby Skoles sociale læreplan. Ved elevsamtaler, skole/hjemsamtaler og forældremøder bringes den sociale læring og trivsel i fokus og den enkelte klasse kan aftale sociale aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel.

 Sociale relationer i skolens hverdag skal være præget af god tone, gensidig respekt og tolerance.

 DET ER ALLES ANSVAR at skolens sociale fællesskab styrkes.

For eleverne på skolen gælder særligt:

  • Eleverne skal trives i faglige sammenhænge og på Viby Skole betyder det at opnå bedst mulig læring via udfordringer på forskellig måde og på forskellige områder.
  • Eleverne skal have værktøjer til at kunne trives på længere sigt. Derfor skal eleverne lære at løse konflikter selv, på det udviklingstrin de befinder sig. Kan de ikke løse en konflikt, eller hvis de har andre problemer, kan eleven trygt henvende sig til en voksen for at få hjælp.
  • Eleverne skal kunne forvente, at den medarbejder eller forældre der opdager eller gøres opmærksomme på, at en elev ikke trives tager hånd om problemet. Vi tager udgangspunkt i elevernes egen oplevelse af et problem, da vi mener alle har ret til at blive lyttet til og taget alvorligt.

 

Viby Skole har en antimobbestrategi.

Der er en central klageinstans over mobning i grundskole. Klik på denne link. Klageinstans.