MENU
Aula_close Layer 1

Vores skole

Viby Skole består af en indskolingsafdeling for 0.-5. klasse på Ørstedvej og en udskolingsafdeling for 6.-9. klasse på Bueager. Derudover har skolen også to gruppeordninger: SPC1 for 0.-3. klasse på Ørstedvej og SPC3 for 7.-9. klasse på Bueager. Skolen blev  pr. 1.8. 2019 sammenlagt af Vibys to tidligere folkeskoler: Peder Syv Skolen og Dåstrup Skole. Det var af økonomiske årsager nødvendigt at klasseoptimere på tværs af de to skoler, dvs. lægge små klasser sammen, og på den baggrund blev beslutningen om ovenstående model taget.

Eleverne på de to matrikler er på næsten alle årgange blandet i nye klasser. Det betyder for eleverne, at de skal finde sig selv og hinanden i nye fællesskaber, ligesom forældregrupperne skal finde sammen i forhold til at definere sig som klasseråd og etablere trivselsaktiviteter for deres børns klasser. Alt sammen ting, der tager tid – men som vi allerede ser bærer frugt og skaber engagement mange steder. Det er vigtigt at vide, at det er meget forskelligt, hvor hurtigt man som barn falder til, men i fællesskab gør vi os umage for at skabe så trygge og stabile rammer, som muligt i børnenes skolehverdag.

”Vi bygger vejen mens vi går.”  Det betyder, at  sideløbende med vores skoleopstart pr. 1.8. 2019 arbejder vi med udviklingen af værdigrundlag, principper og retningslinjer for vores nye skole. Indtil disse er på plads tager vi det bedste fra de to gamle skolekulturer på hhv. Peder Syv Skolen og Dåstrup Skole med ind i vores pædagogiske hverdag. Det betyder, at der er plads til rummelighed, forskellighed, men også til at blive udfordret på egen pædagogiske praksis, tage ved lære og finde fælles fodslag som medarbejdergruppe.

Her på skolens forside vil vi præsentere vores nye værdier og principper efterhånden som vi får dem defineret og beskrevet. Som overordnet værdi for dette første skoleår på Viby Skole, har vi valgt begrebet: Forpligtende Fællesskaber. På alle niveauer: Elever, forældre, medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse er der i dette pionér-år brug for, at vi sammen forpligter os i og på tværs af de mange fællesskaber, vores nye skole tilbyder os.